Onze Werkwijze

Contact 1:     Wij contacteren u en maken een afspraak om de werken ter plaatse te bekijken en bespreken.

                              Tijdens dit eerste bezoek gaat vooral aandacht naar uw wensen.

Offerte: Op basis van de gemaakte afspraken maken wij voor u een gratis, vrijblijvende en  correcte offerte op.

Werkboek:  Bij elke offerte wordt een werkboek opgemaakt. Hierin staan de werken en de gemaakte afspraken omschreven.

                              Wanneer u zelf bepaalde werken wenst uit te voeren, wordt dit ook opgenomen in het werkboek. U ontvangt

                               hiervan een copy bij de bespreking.

Contact 2:     Wanneer offerte en werkboek zijn opgemaakt, maken wij opnieuw een afspraak met u om beide

                              door te nemen en eventuele wijzigingen aan te brengen.

Toezegging :     Wanneer u akkoord gaat met offerte, werkboek  en de afgesproken uitvoeringstermijn,

                                    bevestigt u uw akkoord via mail

Start van de werken :     De werken starten op de afgesproken datum. Indien u niet op regelmatige basis

                                                        kan aanwezig zijn op de werf, houden wij u minstens wekelijks op de hoogte van

                                                        de vorderingen.

Uitgebreide communicatie:     Wij houden van een goede communicatie. Tussen al deze stappen mag u

                                                                       van ons op geregelde tijdstippen via mail of telefoon contact verwachten.

Copyright @ All Rights Reserved